בקשת תוספת תקציבית

מילוי בכתב של טופס מודפס, 
החתמה בחותמת המינהל, סריקה של הטופס והעלאה שלו.

מילוי כל השדות על ידי הרכזת באופן דיגיטלי.
הפרטים יישלחו לאישור וחתימה דיגטלית למנהל המינהל.